Kievuz

Реферат На тему: Німеччина

Реферат на тему: Німеччина

Реферат На тему: Німеччина

Реферат

на тему:

Площа – 356 тис. кмг. Населення – 81,3 млн чоловік. Столиця – Берлін.

Німеччина – одна з найрозвинутіших країн світу та Західної Європи. Вона роташована в центрі Європи. На півночі країна виходить до Північного і Балтійське: морів, на сході межує з Польщею і Чехією, на заході – з Нідерландами, Бельгіє:-Францією, Люксембургом, на півдні – з Швейцарією і Австрією, на півночі Данією.

Німеччина — федеративна республіка, яка складається з 16 земель. Вища за конодавча влада належить бундестагу (палаті депутатів), що обирається на 4 ро­ки, та бундесрату (палаті земель), що складається з членів земельних урядів Виконавчу владу здійснює уряд, очолюваний федеральним канцлером.

До XIX ст. країна складалася з 300 світських та духовних держав-князівств і 50 імперських міст, які формально входили до складу «Священої Римське Імперії». В останній чверті XIX ст. з них була утворена єдина німецька держава. XX ст. вона ініціювала початок двох світових війн.

Після поразки в Другій світовії війні країна була поділена на дві частини: східну НДР (Німецьку Демократична Республіку) та західну – ФРН (Федеративну Республіку Німеччину), які з 1949 по 1990 роки перебували у складі двох протилежних світових суспільно-політичних систем.

Після об'єднання у 1990 році регіон колишньої НДР дістав назву «нові фе­деральні» (східні) землі.

Процес інтеграції земель виявився складним не стільки з економічної точки зору, скільки з огляду на психологію людей, що протягом більш як 40 років жили в зовсім різних соціально-економічних умовах.

Поділіться з Вашими друзьями:

Природно-ресурсний потенціал країни доволі вичерпаний. Головним багатст­вом Німеччини є кам'яне (Рурський та Саарський басейни) та буре вугілля. Рурський басейн посідає за запасами перше місце в Західній Європі, проте умови видобут-ку складні. Є також великі запаси калійних солей (між річками Везер і Заале). Промисслове значення мають поклади будівельних матеріалів. За особливостями рельєфу країну можна поділити на три частини: Північнонімецьку низовину, Середньо-німецькі гори (Рейнські Сланцеві, Гарц, Рудні та Тюрінгенський Ліс), підвищену Південну Німеччину (Шварцвальд, Швабські Альпи, Франконські Альпи, Баварський Ліс та Баварське плоскогір'я). Територія країни добре освоєна і густо заселена. Клімат помірний з переходом від морського на півночі до помірно континентально­го на півдні, сприятливий для проживання населення. Суворі зими бувають тільки в горах. На відміну від багатьох західноєвропейських країн, у Німеччині густа річкова мережа. Найбільшу протяжність у межах країни мають Рейн, Дунай та Ельба. Донедавна ці річки були найбруднішими в Європі. Державні заходи, а також програми ЄС дали змогу майже розв'язати екологічні проблеми Руру і Рейну.

Важливу природоохоронну функцію відіграють лісові масиви, що займають майже 1/4 території країни. У 70-х роках створені перші національні парки. Це значні території, що охороняються державою.

Поділіться з Вашими друзьями:

Page 3

Населення. Німеччина – етнічно однорідна країна. На кордонах з Нідерланда­ми і Данією проживають кілька тисяч датчан і голландців. На сході – близько 100 тис. лужицьких сербів. Майже 5 млн. становлять емігранти з Туреччини та Східної Європи, що приїхали сюди на заробітки та на постійне місце проживання.

Еміграція поповнює комплекс соціальних і політичних проблем, тому урядом при­йнята система законодавчих заходів щодо регулювання еміграційного потоку.

Незважаючи на значні втрати під час Другої світової війни (10 млн. чоловік), кількість населення країни відновлена, зокрема завдяки поверненню репатріантів -німців, що опинилися на території інших держав після зміни кордонів.

Повернен­ня «етнічних» німців продовжується, зокрема з території Росії і Казахстану.

Німецька мова належить до германської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Крім німців нею розмовляють австрійці, жителі Швейцарії та Люксембургу. Південні регіони країни заселені переважно католиками, північні – протестантами. Середня густота населення становить майже 220 чол. на 1 км2, розміщується воно досить рівномірно.

Міських жителів – понад 85 %. У країні налічується 15 великих міст з населенням понад 500 тис. чоловік. У Берліні проживає 3,5 млн чоловік, Гамбурзі -1,6, Мюнхені -1,2 млн. чоловік. Кількість населення в агломерації Руру становить понад 10 млн. чоловік. У сільській місцевості досить багато сіл і хуторів.

Внаслідок історичних причин (політичної роздробленості країни у середні віки) в країні немає чітко визначеного політичного центру на зразок Парижа чи Лондо-. Головним промисловим ядром країни є найбільша в Європі Рурська агломе­рація. Основним фінансовим центром є Франкфурт-на-Майні (мал.

60), головними політичними центрами – Бонн і Берлін. Міста Німеччини здебільшого дуже давні: ті, що знаходяться на захід від Дунаю і Рейну, мають понад 2000 років, інші – близько 1000 років. Багато з них були колись столицями князівств, тому мають 'tern історичні та культурні пам'ятки.

Особливо вирізняються Кельн, Мюнхен, Штудгарт – у західній, Дрезден, Потсдам – у східній частинах країни.

Частка зайнятих у промисловості і будівництві (45 % економічно активного населення) значно вища порівняно з іншими західноєвропейськими країнами. Крім то­го, багато людей працює у науково-дослідницькій сфері, на транспорті, в сфері послуг

Господарство. Економіка країни сучасна і всебічно збалансована. Країна m.v потужний промисловий потенціал, але позиції у сфері новітніх технологій слабо. від інших країн «великої сімки». Частка невиробничої сфери (60 % працюючих тут нижча від Великобританії, Франції і США. Розмір експорту становить 20 ВВП.

В експорті переважають машини та хімічні продукти, в імпорті – промислові вироби, паливо, руди, деревина, продовольство, волокна. Головні торговельні партнери – країни ЄС. У 90-х роках банки і корпорації країни почали активно діяти : постсоціалістичних країнах. Німеччина є перспективним економічним партнери У країни.

Після Другої світової війни в умовах існування двох держав Німеччина була змінена відновлювати зруйноване господарство. Треба було також змінювати структуру господарства через втрату ринків збуту та постачання.

Відновлення господарських структур відбувалось у ФРН під значним впливом США, в НДР – СРСІ 1990 році ФРН перевищувала НДР за площею у 2,2 раза, за населенням -3,6 раза, за ВВП – у 5,5 раза, а з розрахунку ВВП на одного жителя – в 1,6 раза.

– господарстві НДР переважав державний сектор (на відміну від ФРН, де його роль була мінімальною). Після об'єднання країни постало питання про створення єдиного господарського комплексу.

Перед новими федеральними землями, тобто землях колишньої НДР, виникли такі проблеми, як зміна форм власності, поліпшення інфраструктури (зокрема приведення стану автошляхів до рівня західних земель структури промислового комплексу, зовнішньоекономічної діяльності.

Промисловість. Сучасна Німеччина має розвинуту електроенергетику, до працює на власних і привізних енергоносіях. Серед галузей обробної промисловості найбільш розвинуті машинобудування та хімія.

Структура промислової про­дукції складається на 1/3 з продукції промислового призначення, на 1/3 з машин і на 1/3 товарів широкого вжитку. Металургійне виробництво зосереджено переважно в Рурі, ЗО % його продукції йде на експорт.

За обсягом хімічної продукції Німеччина поступається тільки СІЛА, а за її експортом посідає перше місце в світі. Країна посідає перше місце в Європі і третє у світі за рівнем розвитку суднобуду­вання.

Добре розвинуте виробництво інструментів, приладів, в тому числі оптичних. За вартістю машинобудівної продукції на одного жителя та за її експортом Німеччина також перша в світі.

Попитом в Європі користуються виготовлені в Німеччині музичні інструменти, хутряні вироби, фарфор, мережива, поліграфічна продукція, мисливська зброя; країна посідає перше місце в Європі за випуском паперу і картону. За виробництвом пива Німеччина поступається тільки СІЛА, а за його споживанням на душу населення та експортом утримує перше місце в світі.

Сільське господарство Німеччини – високорозвинута галузь. У ньому працює 4 % зайнятого населення. До 1990 року у ФРН переважати ферми з наділа­ми до 20 га, в НДР – державні господарства. В обох країнах сільське господарство діставало значну підтримку держави.

Після об'єднання Німеччина перетворилась у найбільшого в Європі сільськогосподарського виробника. Але власних потреб насе­лення галузь не задовольняє, тому Німеччина, поряд з Японією, є найбільшим у світі імпортером сільськогосподарської продукції.

Імпортують кормове та продовольче зерно, олію, овочі, м'ясо, фрукти.

Тваринництво дає 4/5 вартості сільськогосподарської продукції. Це м'ясо, тверді сири, масло. Із зернових культур висівають пшеницю, жито, ячмінь. Серед­ня врожайність зернових – 53 ц з гектара.

Німеччина є великим виробником картоплі, цукрових буряків, овочів і винограду. Національною культурою став хміль.

Головними сільськогосподарськими регіонами є південна окраїна Північнонімецької низовини від Мааса до Ельби, де поширені родючі грунти; річкові долини середньонімецьких гір; рівнини півдня країни.

Транспортна система Німеччини добре розвинута. Вона забезпечує не тільки внутрішні перевезення, а і транзити, оскільки країна знаходиться в центрі Європи. Німеччина бере участь у створенні Європейської системи автострад і трансєвропейських швидкісних затізниць.

Вантажо- і пасажироперевезення здійснюються залізни­цями, автошляхами і водними шляхами. На водний транспорт припадає 1/5 ванта­жоперевезень, що видаляє країну за цим показником в Європі. Найважливішу? роль відіграє річкова система Рейну.

Канат Рейн – Везер дав вихід Руру до Північного моря в межах державної території. Середньонімецький канап, перетинаючи територію з заходу на схід, сполучає річки півночі в єдину транспортну систему.

Збудований у 90-х роках канат Рейн – Майн – Дунай сполучає Північне і Чорне моря, утворюючи трансєвропейську водну магістраль.

З північного порту Кіль починається глибоководний Кільський канат, що за значенням поступається тільки Суецькому і Панамському. Поромні переправи Сполучають Німеччину з Данією, Швецією, Фінляндією, Литвою.

До Другої світової війни найважливішим транспортним вузлом був Берлін, але за роки існування двох Німеччин він втратив свою роль. Основний транспортний коридор проходить по осі Рейну. Є локальні транспортні вузли.

Найбільші — Гамбург Лейпциг, Мюнхен тощо. Найбільший повітряний вузол — Франкфурт-на-Майні, країні зареєстровано майже 40 млн легкових, 2 млн вантажних автомобілів.

Kpaїна вкрита густою мережею швидкісних автомагістралей високого класу.

Зовнішньоекономічна діяльність старих і нових федеральних земель не однакова. Територія колишньої НДР тривалий час була інтегрована з соціалістичними країнами, тому тут тільки формуються зовнішньоекономічні зв'язки, орієнтовані на світовий ринок. Частка ФРН у світовому імпорті – 9 %, в експорті – 11 %.

Країна значною мірою залежить від імпорту сировини, напівфабрикатів і деяких видів промислових товарів. Близько 3/4 зовнішньоторговельних операцій припадає на економічно розвинуті країни, особливо – країни 6С (половина всіх торговельних обмінів) та США. Останніми роками розширюються зв'язки з постсоціалістичними країнами Центральної Європи.

У країни, що розвиваються, Німеччина постачає машини та обладнання, а одержує звідти сировину та напівфабрикати.

Значне місце у зовнішніх зв'язках Німеччини посідає діяльність на ринку капіталу, причому серед інвестицій переважають капіталовкладення в економічні розвинуті західноєвропейські країни і США. Останніми роками зростають інвестиції у постсоціалістичні країни.

З-поміж країн, що розвиваються, важливе місце посідають латиноамериканські, особливо Бразилія та Мексика. До самої Німеччини тра­диційно інвестують капітал США (до 30 % всіх іноземних інвестицій).

Близькі 20-25 % промислової продукції країни виробляється на підприємствах з участю іноземного капіталу.

Внутрішні відмінності. На території країни можна виділити такі економічні райони: Північна Німеччина, Північний Рейн-Вестфалія, Прирейнський південний захід, Баварія, Південь Східної Німеччини та Бранденбург з Берліном.

Поділіться з Вашими друзьями:

Page 4

Північна Німеччина (землі Нижня Саксонія, Шлезвіг-Гольштейн, Меклен-бург-Передня Померанія, Гамбург та Бремен) – займає велику площу, виходить до моря, в господарському відношенні має розвинуті аграрні та торгово-транспортні функції.

Північний Рейн-Вестфалія – земля, що має важливі промислові, фінансові та сільськогосподарські функції, розвинуті металургія, хімія, машинобудування, текстильна і харчова промисловість.

Тут знаходиться Рурський кам'яновугільний басейн та промислова агломерація Руру.

Прирейнський південний захід (землі Гессен, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртем­берг, Саар).

Це найрозвинутіший і найбільший за своїм економічним потенціалом район Німеччини (30% промислового та 25 % сільськогосподарського виробництва Цей основний осередок наукоємних галузей промисловості виділяється виробництвом машин та хімічних товарів, а в сільському господарстві – вирощуванням овочів, винограду та тютюну.

Баварія – найбільша за площею земля Німеччини, посідає третє місце в країні за промисловим та сільськогосподарським потенціалом. Вирощують пшеницю, хміль, ячмінь. Розвинуте пивоваріння. Промисловість представлена новітніми галузями, передусім електротехнічною та автомобілебудуванням.

Південь Східної Німеччини (землі Саксонія, Тюрінгія, Саксонія-Ангальт) найбільш економічно розвинута територія східних земель. Саме завдяки цьому району НДР входила до числа десяти найбільших машинобудівних і хімічних районів світу.

Нині відбувається так звана деіндустріалізація: реконструкція застарію, структури, ліквідація неконкурентоспроможних підприємств і галузей.

Бранденбург з Берліном. Бранденбург – ядро Прусії, земля, навколо якої утворилась Німеччина, а Берлін – головний економічний і політичний центр цієї землі З 1871 року Берлін був проголошений столицею країни, що дало поштовх його роз витку.

Після Другої світової війни Берлін був розділений на дві частини: Західний що мав особливий статус, і Східний Берлін, що став столицею НДР. У 1961 році Східний Берлін відділили від Західного Берлінським муром.

Знесення Берлінського муру стало символом об'єднання Німеччини та повернуло місту його світове значення та різноманітні господарські функції.

Територіальна структура господарства Німеччини

Поділіться з Вашими друзьями:

Источник: http://referatu.in.ua/referat-na-temu-nimechchina.html

Про Німеччину

Реферат На тему: Німеччина

Сохрани ссылку в одной из сетей:

В с т у п

Німеччина лежить в серці Європи і межуєз дев'ятьма державами (Данія, Польща,Чехія, Австрія, Швейцарія, Франція,Люксембург, Бельгія, Нідерланди). ЇЇомивають Північне та Балтійське моря.Це країна родючих грунтів, повноводихрічок та густих лісів.

Її надра багатіна корисні копалини, що сприяло формуваннюїї як однієї з провідних індустріальнихкраїн світу. Німецький народ зробиввагомий внесок у розвиток західноєвропейськоїкультури, особливо в музиці, літературі,архітектурі.

Німецькі вчені здійснилибагато відкриттів у хімії, медицині,фізиці.

На території Німеччинилюди жили з найдавніших часів. На протязімайже всієї своєї історії Німеччинабула розбита на багато маленьких країн.

Після Дгурої Світової війни вонарозділилась на три нові держави : ФРН (федеративна республіка Німеччина ),НДР ( Німецька демократична республіка) та Західний Берлін.

3 жовтня 1990 року Німеччина стала єдиноюдержавою, це свято святкувалось яксхідними, так і західними німцями.

Німеччина– федеративна республіка, що складаєтьсяз 16 земель, кожна з яких має вдаснийуряд і посилає своїх представників уБундесрат, або Федеративну Раду.

Кожназемля має право самостійно прийматирішення з питань освіти і місцевогоуправління, проте федеративні закони ( обов'язкові для всієї країни )приймаються в Бундесраті.

Голова уряду– канцлер ( на даний час ним є Шредер ),а глава держави – президент.

Г е о г р а ф ія

Об північне узбережжя Німеччини, низькеі піщане, б'ються свинцеві хвилі Північногоі Балтійського морів. Ці моря сполученіКільським каналом. Найбільшими річкамиє : Рейн, Дунай, Одер, Ельба і Везер.

Поверхність країни поступово підвищуєтьсяз півночі на південь, сягаючи широкоїта плоскої рівнини, яка простягнуласьчерез усю Нівнічну Німеччину. В широкихрічкових долинах і на узбережжі вирощуютьжито, овес і картоплю. Частину землізаймає дикий вересовий пустир, непридатнийдля обробітку та ведення сільськогогосподарства.

Деякі райони засадженілісом, який іде на промислові цілі. Назаході розташована долина річки Рур (Рурський басейн ), де із багатих родовищдобуваються вугілля та залізна руда.Центральну частину Німеччини займаєтак зване “Центральне плоскогір'я”.

Рельєф тут нерівний і складається ізплато, покритих лісом, глибоких ущелинта швидких річок. На західному кордонізнаходяться витягнуті у вигляді хребтівпагорби. На високих кам'янистих пасовищахпасуться вівці, а схили пагорбів вкритівиноградниками. Долини, що лежать міжхребтами, є найплодовитішими в Німеччині.

Вздовж річок простяглися поля пшениціі ячменю. На південному-заході країнизнаходиться Шварцвальд (“Чорний ліс”),який одержав свою назву завдяки темнимялинам і соснам. Цей район Німеччинибагатий на мінеральні ждерела, поруч зякими розташовані знамениті курорти.

На самому півдні Німеччини піднялосьБаварське плоскорір'я, де знаходитьсянайвища вершина Німеччини – гораЦугшпитце, і безліч прекрасних озер. Цемісце цілий рік приваблює багатотуристів, які любуються живописнимипейзажами і катаються на лижах позасніжених горах.

Л ю д и

Більшість німців походитьз північно- і центральноєвропейськихнародів, об'єднаних спільною мовою.З 1950-х років в Німеччину емігрувалобагато турків, італійців та вихідців зЮгославії. НаселенняНімеччини становить 80 міліонів чоловік,що робить її другою за кількістю населеннякраїною Європи після Росії.

В Німеччинізавжди приділяли велике значення освіті,і саме ця держава одна з перших ввелаєдину державну систему освіти. Німецькішколи і університети, так само як заводиі економічні корпорації, користуютьсявеликою повагою в цілому світі. Німцівідомі і любов'ю до мистецтва. Німеччина– батьківщина багатьох відомихкомпозиторів, наприклад Бетховена іВагнера.

Група німецьких дизайнерів,відома як “Баухаус”, зробила вагомийвнесок у розвиток сучасної архітектури.Дуже малийвідсоток населення Німеччини займаєтьсясільським господарством. Більшістьлюдей проживає у містах чи біля них іпрацює в різних галузях процвітаючоїпромисловості Німеччини. Алене дивлячись на всю свою сучасність іурбаністичність, німецький народ незабуває про старі традиції.

Під час святдеякі жителі Німеччини одягаються внародні костюми, особливо це поширенона півдні країни. Середньовічні традиціїзберігабться мешканціями міст, якірегулярно ставлять п'єси, написанідекілька століть тому назад. Починаючиз 1960-х в ФРН стало характерним такеяаище, як політичний протест.

Наприклад,в даний час тисячі молодих німцівпротестують проти забрудненнянавколишнього середовища, атомнихелектростанцій і расизму, що недавнопідняв голову в Німеччині та іншихєвропейських державах.

І с т о р і я

До Iтисячоліття до н.е. германські і кельтськіплемена,що прийшли з Росії, вже жили натериторії сучасної Німеччини. В Vстоліттін.е. германське плем'яфранків перемогло римлян, які боролисяза владу на цих територіях. В IXстолітті н.е. полководець франків КарлВеликий відродив тут Римську Імперію.

Під його владою опинилася величезнатериторія, що включала в себе великучастину Франції та північ Італії. Колийого імперія розпалась, Німеччинарозділилась на кілька незалежних держав.

Цей регіон почав називатися СвяенноюРимською Імперією, і королівський дімАвстрійських Габсбургів володів ниммайже безперервно з 1438 по 1806 роки.

В 1517 році німецький монах Мартін Лютерочолив рух за Реформацію. Він критикувавримську католицьку церкву і вимагавреформ, а його послідовники були названіпротестантами (“ті, хто протестує”).

Зростаюча суперечливість привела довійни 1618-1648 років, яка заакінчиласьподулом Німеччини на дві держави :протестанську і римо-католицьку.

В 1871році Німеччина об'єдналася під владоюОтто фон Бісмарка, прем'єр-міністраПрусії.

Поразка Німеччини в ПершійСвітовій війні 1914-1918 ноків призвела доекономічної та інфляційної кризи, і націй хвилі до влади потрапили нацисти,які обіцяли знов зробити Німеччинувеликою державою.

Під владою АдольфаГітлера нацисти, прагнучи створитичисту расу, яка б почала правити світом,знищили міліони євреїв, поляків, росіян,українців, а також своїх політичнихопонентів.

Німеччина потерпіла черговоїпоразки в Другій Світовій війні 1939-1945років і була розділена на Східну іЗахідну Німеччину та Західний Берлін.3 жовтня 1990 року Німеччина знов сталаєдиною державою.

Е к о н о м і ка

Німеччина– провідна індустріальна країна. Їїнайбільші міста – міжнародні торговіі банківські центри.

Німеччина – одинз найбільших виробників автомобілів уЄвропі, а також світовий лідер повиробництву хімічних речовин, яківикористовуються для виготовленнямедикаментів, штучних матеріалів іфарб.

Широкий спектр інших галузейпромисловості включає в себе виробництвоелектротоварів, комп'ютерів, станків іобладнання, текстилю і точних приладів.Один з найголовніших індустріальнихцентрів Німеччини – долина ріки Рур.

Головними пунктами експортуНімеччини є : пиво, вино і ковбаси. Назаході країни більшість фермерськихгосподарств – маленькі, причому набагатьох з них робота ведеться лишедеяку частину року. Крупні фермерськігосподарства на сході країни, які донедавнього часу належали державі, теперділяться і продаються в приватнувласність.

Після Другої Світової війниміста і заводи Німеччини були зруйновані,а сама країна розділена на дві частини.Західна Німеччина відновила своюекономіку за допомогою США, Великобританіїі Франції.

В 1957 році ФРН стала засновникомЄвропейського економічного товариства( тепер Європейський союз ).

Під часкомуністичного правління промисловістьСхідної Німеччини була націоналізованадержавою, яка витрасала великі коштина створення робочих місць і соціальнезабезпечення, але не змогла вирішитипроблеми дефіциту товарів широкоговжитку.

Після возз'єднання в 1990 роціСхідна Німеччина влилася в економічнусистему Західної Німеччини, що призвелодо безробіття і збільшення цін в бувшійНДР. Не зважаючи на це багато економістіввважають, що потужна економіка Німеччиниспроможна справитись і з цією проблемою.

Цецікаво знати :

По-німецькиковбаса – “вурст”. За деякимипідрахунками в Німеччині виробляєтьсябільше ніж 1500 видів ковбаси. В кожномурегіоні роблять свою особливу ковбасу,яку часто продають на вулицях з булкоюі гірчицею.

“Братвурст” має подовгувастуформу, її подають піджареною. “Вайсвурст”варять. Сосиски (“франкфуртерз”)одержали свою назву від міста, де їхпочали робити – Франкфурт.

Різні видиковбаси зі спеціями чи салями зазвичайподають в Німеччині на вечерю.

В Німеччині люблятьспорт, і багато жителів країни є членамиспортивних клубів. Спорт в Німеччинісубсидіюється урядом. Спортивні клубидержави підготували багатьох видатнихлегкоатлетів, футболістів, лижників ітенісистів. Найпопулярнішим видомспорту в Німеччині є футбол.

Источник: https://works.doklad.ru/view/22eo8OLDMxM.html

Про країну Німеччина – Реферат

Реферат На тему: Німеччина

  • розмір шрифту зменшити розмір шрифту збільшити розмір шрифту

Оцініть матеріал!

Німеччина лежить в серці Європи і межує з дев'ятьма державами (Данія, Польща, Чехія, Австрія, Швейцарія, Франція, Люксембург, Бельгія, Нідерланди). ЇЇ омивають Північне та Балтійське моря. Це країна родючих грунтів, повноводих річок та густих лісів.

Її надра багаті на корисні копалини, що сприяло формуванню її як однієї з провідних індустріальних країн світу. Німецький народ зробив вагомий внесок у розвиток західноєвропейської культури, особливо в музиці, літературі, архітектурі. Німецькі вчені здійснили багато відкриттів у хімії, медицині, фізиці.На території Німеччини люди жили з найдавніших часів.

На протязі майже всієї своєї історії Німеччина була розбита на багато маленьких країн. Після Дгурої Світової війни вона розділилась на три нові держави :  ФРН   (федеративна республіка Німеччина ), НДР ( Німецька     демократична республіка ) та Західний Берлін. 3 жовтня 1990 року Німеччина стала єдиною державою, це свято святкувалось як східними, так і західними німцями.

Німеччина – федеративна республіка, що складається з 16 земель, кожна з яких  має вдасний уряд і посилає своїх представників у Бундесрат, або Федеративну Раду. Кожна земля має право самостійно приймати рішення з питань освіти і місцевого управління, проте федеративні закони    ( обов'язкові для всієї країни ) приймаються в Бундесраті.

Голова уряду – канцлер ( на даний час ним є Шредер ), а глава держави – президент. Г е о г р а ф і я

Об північне узбережжя Німеччини, низьке і піщане, б'ються свинцеві хвилі Північного і Балтійського морів. Ці моря сполучені Кільським каналом. Найбільшими річками є : Рейн, Дунай, Одер, Ельба і Везер.

Поверхність країни поступово підвищується з півночі на південь, сягаючи широкої та плоскої рівнини, яка простягнулась через усю Нівнічну Німеччину. В широких річкових долинах і на узбережжі вирощують жито, овес і картоплю. Частину землі займає дикий вересовий пустир, непридатний для обробітку та ведення сільського господарства.

Деякі райони засаджені лісом, який іде на промислові цілі. На заході розташована долина річки Рур ( Рурський басейн ), де із багатих родовищ добуваються вугілля та залізна руда. Центральну частину Німеччини займає так зване “Центральне плоскогір'я”.

Рельєф тут нерівний і складається із плато, покритих лісом, глибоких ущелин та швидких річок. На західному кордоні знаходяться витягнуті у вигляді хребтів пагорби. На високих кам'янистих пасовищах пасуться вівці, а схили пагорбів вкриті виноградниками. Долини, що лежать між хребтами, є найплодовитішими в Німеччині.

Вздовж річок простяглися поля пшениці і ячменю. На південному-заході країни знаходиться Шварцвальд (“Чорний ліс”), який одержав свою назву завдяки темним ялинам і соснам. Цей район Німеччини багатий на мінеральні ждерела, поруч з якими розташовані знамениті курорти.

На самому півдні Німеччини піднялось Баварське плоскорір'я, де знаходиться найвища вершина Німеччини – гора Цугшпитце, і безліч прекрасних озер. Це місце цілий рік приваблює багато туристів, які любуються живописними пейзажами і катаються на лижах по засніжених горах.

Л ю д и

Більшість німців походить з північно- і центральноєвропейських народів, об'єднаних спільною мовою. З 1950-х років в Німеччину емігрувало багато турків, італійців та вихідців з Югославії. Населення Німеччини становить 80 міліонів чоловік, що робить її другою за кількістю населення країною Європи після Росії.

В Німеччині завжди приділяли велике значення освіті, і саме ця держава одна з перших ввела єдину державну систему освіти. Німецькі школи і університети, так само як заводи і економічні корпорації, користуються великою повагою  в цілому світі. Німці відомі і любов'ю до мистецтва.

Німеччина – батьківщина багатьох відомих композиторів, наприклад Бетховена і Вагнера. Група німецьких дизайнерів, відома як “Баухаус”, зробила вагомий внесок у розвиток сучасної архітектури. Дуже малий відсоток населення Німеччини займається сільським господарством.

Більшість людей проживає у містах  чи біля них і працює в різних галузях процвітаючої промисловості Німеччини. Але не дивлячись на всю свою сучасність і урбаністичність, німецький народ не забуває про старі традиції. Під час свят деякі жителі Німеччини одягаються в народні костюми, особливо це поширено на півдні країни.

Середньовічні традиції зберігабться мешканціями міст, які регулярно ставлять п'єси, написані декілька століть тому назад. Починаючи з 1960-х в ФРН стало характерним таке яаище, як політичний протест.

Наприклад, в даний час тисячі молодих німців протестують проти забруднення навколишнього середовища, атомних електростанцій і расизму, що недавно підняв голову в Німеччині та інших європейських державах.   

Е к о н о м і к а

Німеччина – провідна індустріальна країна.  Її найбільші міста – міжнародні торгові і банківські центри.

Німеччина – один з найбільших виробників автомобілів у Європі, а також світовий лідер по виробництву хімічних речовин, які використовуються для виготовлення медикаментів, штучних матеріалів і фарб.

Широкий спектр інших галузей промисловості включає в себе виробництво електротоварів, комп'ютерів, станків і обладнання, текстилю і точних приладів. Один з найголовніших індустріальних центрів Німеччини – долина ріки Рур.Головними пунктами експорту Німеччини є : пиво, вино і ковбаси.

На заході країни більшість фермерських господарств – маленькі, причому на багатьох з них робота ведеться лише деяку частину року. Крупні фермерські господарства на сході країни, які до недавнього часу належали державі, тепер діляться і продаються в приватну власність.

Після Другої Світової війни міста і заводи Німеччини були зруйновані, а сама країна розділена на дві частини. Західна Німеччина відновила свою економіку за допомогою США, Великобританії і Франції.

В 1957 році ФРН стала засновником Європейського економічного товариства ( тепер Європейський союз ).

Під час комуністичного правління промисловість Східної Німеччини була націоналізована державою, яка витрасала великі кошти на створення робочих місць і соціальне забезпечення, але не змогла вирішити проблеми дефіциту товарів широкого вжитку.

Після возз'єднання в 1990 році Східна Німеччина влилася в економічну систему Західної Німеччини, що призвело до безробіття і збільшення цін в бувшій НДР. Не зважаючи на це багато економістів вважають, що потужна економіка Німеччини спроможна справитись і з цією проблемою.

Це цікаво знати :

По-німецьки ковбаса – “вурст”. За деякими підрахунками в Німеччині виробляється більше ніж 1500 видів ковбаси. В кожному регіоні роблять свою особливу ковбасу, яку часто продають на вулицях з булкою і гірчицею. “Братвурст” має подовгувасту форму, її подають піджареною. “Вайсвурст” варять.

Сосиски (“франкфуртерз”) одержали свою назву від міста, де їх почали робити – Франкфурт. Різні види ковбаси зі спеціями чи салями зазвичай подають в Німеччині на вечерю.   Після поразки Німеччини у Другій Світовій війні (1939-1945) багато німецьких міст лежало в руїнах. Кельн був практично повністю зруйнований англійськими і американськими бомбардувальниками.

Прекрасний Кельнський собор чудом вцілів під час бомбардувань. Після війни німецькі міста швидко відновились. На місці багатьох старих споруд були збудовані нові, що вирізнялися новою архітектурою післявоєнного періоду. Деякі історичні споруди були відновлені в оригіналі, особливо у НДР.

В багатьох містах зруйновані церкви, після проведення ремонтниз робіт по укріпленню фундаменту, були залишені як згадки про війну.Дуйсбург – один з найбільших внутрішніх портів світу. Він збудований в гирлі річки Рур.

Через великі склади і доки проходять тисячі тонн хімікалій, сталі і текстилю, які виробляються на заводах головного промислового району Німеччини – Рурського басейну.Завод, де виробляють “Меседеси” розміщений біля міста Штутгарт. Це один з найавтоматизованіших в світі. Автомобілі, що виготовляються на цьому заводі, славляться високою якістю і надійністю.

Вони експортуються по всьому світу.В Німеччині люблять спорт, і багато жителів країни є членами спортивних клубів. Спорт в Німеччині субсидіюється урядом. Спортивні клуби держави підготували багатьох видатних легкоатлетів, футболістів, лижників і тенісистів. Найпопулярнішим видом спорту в Німеччині є футбол.  

Загрузка…

Источник: http://vyz.com.ua/heohrafiia/item/1096-pro-krayinu-nimechchina-referat

ovdmitjb

Add comment